Kültür Sanat

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Ülkemizde hakim olan virüs salgını nedeni ile emek dünyasında bir çok farklı görüş dillendiriliyor.

Son zamanlarda emek dünyasında en çok tartışılan konulardan biride çalışmaktan kaçınma hakkı.
Nedir bu çalışmaktan kaçınma hakkı?, hukuki dayanağı nedir? bi bakalım.
Çalışmaktan kaçınma hakkı dayanağını 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun oluşturmaktadır.
Kanun 13.Maddesinde hakkın nasıl uygulanabileceğini şöyle açıklıyor.
Madde 13
(1).Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise
işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini
talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu bir tutanakla tespit
eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
(2)Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde, gerekli tedbirler alınana kadar
çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş
sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
(3)Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak
zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider.
Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.
(4)İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi
oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş
sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.
(5)Bu kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması halinde, bu madde hükümleri
uygulanmaz.
Yukarıda kanun maddesini olduğu gibi verdim. Kanun aslında çok açık. Problemli durum varsa işçi işi
durduruyor.Tehlikesiz ortam yaratılana kadar iş yapmaktan kaçınıyor ve bu arada tüm ödemelerini
tam alıyor.Kendini güvence altına alıyor.
Burada can alıcı nokta, “tehlikenin yakın, ciddi ve önlenemez olması” durumudur. İşte bu noktada
önlenebilmesi için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı gündeme geliyor. İşverende tam bu
noktadan yakalıyor. Eğer işyerinde virüslü hastaya rastlanmamışsa bunu önlenemez görmüyor. Ancak
işçilerden herhangi birinde virüs taşıyan varsa bu seferde sessizce uzaklaştırarak vakayı saklıyor.
Çünkü bu durumda fabrikanın karantinaya alınması ve tüm çalışanlara test uygulanması gerekiyor.
Anlayacağınız gemisini yürüten kaptan misali.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı